Contact

 • Kołodziejowy Grąd 1A
  12-160 Wielbark
  tel: +48 89 621 89 91
  fax: +48 89 621 89 92

 • Wytwórnia Podłoża Zastępczego Sp. z o.o. S.K.A.
  z siedzibą Kołodziejowy Grąd 1A
  zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
  w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427888
  NIP: 7451843431
  REGON: 281417009
  kapitał akcyjny 32 551 000,00 PLN w pełni opłacony